OPENINGSTIJDEN

We zijn uitsluitend op afspraak geopend op dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 18.00 uur

Gesloten op maandag, zaterdag en zondag


CONTACT

Oudedijk 64, 5409 AD Odiliapeel

Daniëlle Ivits - Nabuurs

06-13232264

Info@AtelierDMM.nl

Ervaar de beleving van maatkleding

 


Algemene voorwaarden

Intellectueel eigendom Atelier DMM blijft ten alle tijden eigenaar over de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en proefmodellen. Plicht van Atelier DMM Atelier DMM zorgt voor een goed en deugdelijk product zoals overeengekomen met de klant. Plicht van de koper De koper dient informatie over de klant die het product kan beïnvloeden ten alle tijden door te geven aan Atelier DMM, zover zij deze kent of hoorde te kennen. Dit gaat vooral over zwangerschappen, (voornemens om te gaan) lijnen of (allergische) reacties op bepaalde materialen. De koper laat Atelier DMM vrij om alle producten en zaken te leveren volgens afspraak zoals Atelier DMM denkt dit deugdelijk te doen. Wanneer de koper aandringt op handelingen die volgens Atelier DMM schadelijk kunnen zijn voor het product, zorgt ervoor dat Atelier DMM niet aansprakelijk is voor eventuele ontstane schade. Afhalen product Atelier DMM mag de overeenkomst te niet verklaren wanneer de klant de afgesproken datum om het product op te halen niet is nagekomen. Wanneer de klant minstens 24 uur voor de afgesproken datum aan geeft een wijziging van de datum te willen wordt de nieuwe datum rechtsgeldig. Na het verstrijken van de afgesproken datum krijgt de klant 3 maanden om het product als nog op te halen. De koper word hiervan op de hoogte gebracht door Atelier DMM. Is het product dan nog niet opgehaald, mag Atelier DMM vrij over het product beschikken. Wanneer het product later wordt opgehaald, mag Atelier DMM opslagkosten in rekening brengen. Oplevering product Wanneer het oplevertermijn niet gehaald wordt heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en het aankoopbedrag terug te ontvangen. Atelier DMM is niet aansprakelijk voor de gevolgschade die optreed na het overschrijden van de leverdatum. Wanneer de leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die op risico van de koper komen, is Atelier DMM niet aansprakelijk voor deze overschrijding en de gevolgen. Betaling Bij (op maat gemaakte) kledij of andere producten hanteert Atelier DMM de algemene betalingsstandaard waarbij een aanbetaling van maximaal 25% van de totale overeengekomen product som. Bij het afhalen van het product dient het overige bedrag betaald te worden, tenzij er overeen is gekomen dat dit op een ander tijdstip gebeurt. Atelier DMM blijft eigenaar van de producten zolang deze nog niet volledig zijn afbetaald. Ook wanneer de producten al eerder zijn afgehaald. Annulering Annulering van een koopovereenkomst door de klant komt voor rekening en risico van de koper en onthoud hem niet van zijn verplichting tot betalen. Alleen in het geval van overlijden of dermate ernstige ziekte van een van de betrokkenen is een uitzondering op deze regel. De uitzondering dient aangetoond te kunnen worden, wanneer Atelier DMM dit nodig lijkt te vinden bijvoorbeeld door middel van een doktersschrift. Bij een geldige annulering mag Atelier DMM een vergoeding in rekening brengen voor de reeds gemaakte onkosten. Garantie Atelier DMM geeft een algemene garantie van 3 maanden. Mits de klant kan aantonen dat hij/zij het product naar behoren heeft behandeld en geen eerder geadviseerde adviezen niet heeft opgevolgd. Klachten Eventuele klachten over verkregen producten van Atelier DMM dienen volledig en duidelijk aangegeven te worden tijdig nadat dit ontdekt is. Het snelle melden van eventuele gebreken is in het voordeel van de klant en Atelier DMM. Niet tijdig inlichten kan zorgen voor verergering van de gebreken.

E-mail verzonden